به نفس حاج حسین سیب سرخی

محل برگزاری :‌ هیات روضه العباس علیه السلام
حسینیه جوانان حسینی