بـــــــــانــــوای:
حـــاج حـــسين سـيب ســرخـى
کربــــــــلایی مــــالک عــــــــلوی
کربــــلایی عباس سیب سرخی
کربــــــــلایی محسن فــتاحیان
کربـــــــــلایی مــجید قناعت جو

محل برگزاری : حسینیه جوانان حسینی