تو دنیامی تا قیامت پرچم تو بالاست

ترک شور به نفس حاج حسین سیب سرخی