به نفس:

حاج حسین سیب سرخی
حـــــاج ابــــــراهیم رحیمی
کربلایی مـــحسن فتاحیان

محل برگزاری : حسینیه جوانان حسینی