سخنران : شیخ مهدی علی پناه
به نفس: حاج حسین سیب سرخی
کربلایی محسن فتاحیان

محل برگزاری : حسینیه جوانان حسینی