شب عاشورا سال ۱۳۹۵

با مداحی :

حاج حسین سیب سرخی
محل برگزاری : قم . ورزشگاه شهید حیدریان.

هیات خادم الرضا

روضه | حاج حسین سیب سرخی

زمینه | ابر بهارم دلشوره دارم | حاج حسین سیب سرخی

شور | اگه بره سرم رو نیزه ها | حاج حسین سیب سرخی

شور | زینب ببینه... | حاج حسین سیب سرخی

شور | نحن قوة الحیدریه | حاج حسین سیب سرخی

ذکر | حیدر | حاج حسین سیب سرخی

شور | ذکر | حاج حسین سیب سرخی

واحد | قدم قدم با یه علم | حاج حسین سیب سرخی

واحد | نبریدم پسر مادرم اینجا مانده | حاج حسین سیب سرخی

واحد | وای از دل رباب | حاج حسین سیب سرخی

واحد | عاشقان عاشقی آموختن | حاج حسین سیب سرخی

دودمه | امشبی را شه دین ... | حاج حسین سیب سرخی

دودمه | امشبی را شه دین ... | حاج حسین سیب سرخی

شور | ذکر امام حسین علیه السلام | حاج حسین سیب سرخی

شور | رفتی و برا زینب... | حاج حسین سیب سرخی

شعر خوانی | از آب هم ... | حاج حسین سیب سرخی

شور | جوابم و بده آقا | حاج حسین سیب سرخی

شور | نوکر خوبی نبودم | حاج حسین سیب سرخی

ذکر امیرالمومنین | حاج حسین سیب سرخی

قسمت پایانی | شعرخوانی | حاج حسین سیب سرخی