شب هشتم محرم ۱۳۹۵

با مداحی :

حاج حسین سیب سرخی
محل برگزاری : قم . ورزشگاه شهید حیدریان.

هیات خادم الرضا

روضه | حاج حسین سیب سرخی

زمینه | پاشو ببین حرمت رو شکستن | حاج حسین سیب سرخی

ذکر | فقطع و هم بسیوف | حاج حسین سیب سرخی

شور | این شور که دیوانه کنندس | حاج حسین سیب سرخی

شور | باز من و بارون چشام حسین | حاج حسین سیب سرخی

واحد | یا علی اکبر | حاج حسین سیب سرخی

دودمه | حاج حسین سیب سرخی

شور | اگه تو نبودی آدم نمیشدم | حاج حسین سیب سرخی

ذکر اباعبدالله | حاج حسین سیب سرخی

شور |عشقم به خون کشیدن | حاج حسین سیب سرخی

قسمت پایانی | شعرخوانی | حاج حسین سیب سرخی