امام جعفر صادق (ع) : عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست .

heder-sadegh
آخرین مراسم ها
آرشیو
مراسم بعدی

مراسم هفتگی شنبه هشتم شهریور ماه

از ساعت بیست و یک

سخنرانی

مرثیه سرایی توسط حاج حسین سیب سرخی

پیروزی – بعداز چهارراه کوکاکولا – نبش خیابان کریمشاهیان
حسینیه جوانان حسینی