افطارها به کام دلم زهر میشود /ارباب ما گرسنه و تشنه شهید شد

heder-ali
آخرین مراسم ها
آرشیو
مراسم بعدی

مراسم هفتگی شنبه یکم شهریور ماه

از ساعت بیست و یک

سخنرانی

مرثیه سرایی توسط حاج حسین سیب سرخی

پیروزی – بعداز چهارراه کوکاکولا – نبش خیابان کریمشاهیان
حسینیه جوانان حسینی