افطار ها به کام دلم زهر میشود | ارباب ما گرسنه و تشنه شهید شد

میلاد حسنیشاعر

هر شام ز ماه رمضان صبح امیدی است | هر روز ازین ماه مبارک شب عیدی است

صائب تبریزیشاعر

مناجات و احیا شب های ۱۹ , ۲۱ و ۲۳ ام ماه مبارک رمضان

قرائت دعا : مالک علوی
با نـــفس : حـاج حسین ســیب ســرخی
شب های ۱۹ , ۲۱ و ۲۳ ام ماه مبارک رمضان | ساعت ۲4
پیروزی . نبش کــریمشاهیان. حسینیه جوانان حــسینی

کلیپ تصویری

میعادگاه عاشقان اباعبدالله